Tips & Råd

Här kan du läsa om vad som inte är bra för hunden att få i sig

De vanligaste orsakerna till förgiftning hos hund är:

1. Människomedicin
2. Råttgift
3. Snigelgift
4. Insektsgift
5. Kylarvätska
6. Tungmetaller
7. Alkohol
8. Giftiga plantor som t ex. Julstjärnor och potatisplantor
9. Njutningsmedel typ: kaffe, te, tobak, choklad
10. Andra förgiftningar…

ORMBETT; Kontakta genast veterinär! Håll hunden i stillhet tills ni kommer till veterinär.

SVAMP; Även de som är ätliga för oss (hallucinationer, magont, påverkar njurar och lever).

MAJSKOLVAR; Sätter sig som proppar i tarmen och enda sättet att rädda en hund som svalt en bit majskolv är att operera hunden.

CHOKLAD innehåller bl a kakao som i sin tur innehåller ämnet teobromin, ett ämne som många djur är känsliga för. Hundar och katter verkar vara extra känsliga. Mer än 20 mg teobromin/kg kroppsvikt kan orsaka förgiftning hos hund. Symtom uppstår efter ca 4-24 timmar. Kräkningar, buksmärtor, törst,inkontinens och rastlöshet, riklig salivavsöndring och hjärtklappning är vanligt. Om du misstänker att din hund har ätit en farlig mängd choklad eller har symtom, kontakta veterinär.

LÖK & SVAMP; Tillagad och rå lök kan ge förgiftning. Ett exempel: symtomen är bl a anemi (blodbrist, bleka slemhinnor) vinglighet. Även svamp kan ge förgiftningssymptom. För att vara på den säkra sidan, undvik att ge hunden rester som innehåller lök eller svamp. Det finns ett ämne i lök som hunden har svårt att bryta ner och kan därför stanna i kroppen och ”lagras” under en tid.

BITTERMANDEL innehåller cyanid, vilket är farligt för hundar och människor. Symtomen kommer efter några timmar med illamående, kräkningar, andnings- och hjärtpåverkan m.m. Bittermandelsförgiftning kan leda till döden.

VETEDEG; Degen jäser i magen på hunden och då skapas etanol, hundar blir alltså berusade. Stora mängder ojäst deg kan ge alkoholförgiftning. Ex: visar att  3 hg vetebrödsdeg gav ca 4,2 promille hos en hund!

VÄXTER; Det finns gott om växter som kan ge förgiftningar. Vanliga giftiga växter hemma är prickblad, high chaparall och julstjärna. Symtom på förgiftning är slemhinneirritation och kräkningar. Behandling är dryck för utspädning samt ev. kol.

PADDOR har en körtel på ryggen som utsöndrar ett ämne som är mer eller mindre giftigt. I tropikerna finns det grodor med livsfarligt gift, paddorna i Sverige är dock inte lika giftiga. Om en hund biter tag i en död eller levande padda resulterar detta i en kraftigt salivavsöndring. Pupillerna blir påtagligt små. Paddförgiftning är inte farligt men kan vara nog så besvärande.

ALGER; Djur som dricker vatten ur sjöar och vattendrag med höga halter av algoxider från blågröna alger (cyanobakterier) riskerar att bli sjuka. Hundar som badar ofta och länge och som dessutom dricker av vattnet löper särskild stor risk. Symtom: kräkningar, fradga, diarré, ostadig gång, klåda och irriterande ögon kan komma inom några timmar till ett halvt dygn. I allvarliga fall kan förlamning, kramper, lågt blodtryck, lever- och njurskador, lungpåverkan och blödning från mage och tarm tillstöta. Förlamning och kramper kommer ofta snabbt, medan de övriga symtomen kan dröja något dygn. Första åtgärd: Skölj päls och ögon noga med rent vatten. Kontakta veterinär eller djursjukhus om din hund inte mår bra efter att ha badat i algbemängt vatten.

EKOLLON innehåller mycket av ämnet tannin som djur är mycket känsliga mot. I hög dos kan tannin till och med vara dödligt. Tanninet är frätande och orsakar inflammation i mag- och tarmkanalens väggar samt skadar njurar och levern. Första symtomen på ekollonförgiftning är att djuret blir trött och slutar att äta. Efter en stund kan de få förstoppning som inom 2-10 dygn övergår till en tjärliknande diarré. Det är inte ovanligt med feber. Kontakta veterinär!

IBUPROFEN; Är människomedicin är inte för hundar. Vid litet intag kan du se tecken på uppkastningar, diarré och buksmärtor. Vid stark förgiftning får hunden en chock, kramper, faller i koma och kan dö. (+ Ipren, Alvedon, Curadon, de två sistnämnda innehåller paracetamol, den första innehåller ibumetin, alltså alla preparat med ibumetin och paracetamol är giftiga)

KYLARVÄTSKA; Innehåller ethyn-glycol som kan ge akut njursvikt. Symtomen är hjärtklappning, uppkastningar, ökad törst, sänkt kroppstemperatur och kramper bl a. Hunden kan få kroniska njurproblem och i värsta fall dö.

Mer som är giftigt…

• Avokado
• Bensin
• Blekmedel
• Blomgödsel
• Rå broccoli
• Cola
• Deodorant
• Framkallningsvätska
• Fyrverkerier/tungmetaller
• Järnek (plantan)
• Kakao
• Lampolja
• Liljekonvalj
• Lim
• Lökplantor
• Motorolja
• Möbelpolish
• Påskliljor
• Rengöringsmedel
• Tee-trea olja

Påverkar nervsystemet, hjärta och muskulatur.

VINDRUVOR & RUSSIN; Akut njursvikt.
LÖK; Anemi
DEG; Jäser i magen och utvecklar alkoholförgiftning.
AVOKADO; Innehåller ämnet persin som kan ge förgiftning
RABARBER; Stjälk och blast hämmar bildandet av röda blodkroppar.
XYLOTOL; Hastigt blodsockerfall, kräkningar, tänk på att tuggummin innehåller
mycket xylotol så låt inte din hund äta tuggummi.